Tekniske spesifikasjoner

Store Scene:
Scenerommet er ca. 219m2 inklusive orkestergrav og ca. 200m2 eksklusive orkestergrav, med en prosceniumsåpning som er 8,50 meter bred og 5,45 meter høy. Lasting av scenen foregår fra lasterampe ca. 1 meter over bakkenivå. Lysåpning i dører er 1,87 meter x 3,47 meter. 

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: