Teaterhuset

Den Nationale Scene hadde sine første 33 år (1876-1909) tilholdssted i Det gamle theater i Komediebakken. Bygningen du nå kan besøke på Engen åpnet dørene først i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Schou, og teaterhuset regnes i dag for å være den fremste eksponent for Art Nouveau-stilens særegne arkitektoniske uttrykk - fredet av Riksantikvaren i 1993.


Deler av huset ble ødelagt av et granatnedslag i 1940. Gjennom en målbevisst innsats lyktes det å tilbakeføre teatrets restaurant og vestibyle til den form og stil arkitekt Einar Oscar Schou gav dem i 1909. Det skulle imidlertid ta seksti år før teatersalongen fikk tilbake sin prakt. Les mer om den nye teatersalongen, åpnet i september 2001.

Teaterbygningen har tre scener: Store Scene (med teatersalongen), Teaterkjelleren (tidl. Småscenen) og Lille Scene. Store Scene er storstuen med 450 nummererte stoler, fordelt på orkesterplass, parkett, frontlosje og balkong. Teaterkjelleren har inntil 250 seter og Lille Scene inntil 90 seter.

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: