Styremedlemmer ved DNS

Representanter
Den norske stat:
Siren Sundland (leder)
Harald Schjelderup (nestleder)
Guri Heftye
Miao Reinlund
Ole Hope


Ansatte representanter

Fra det kunstneriske personalet:
Kim Kalsås


Fra det øvrige personalet:
Frode Prestegård


Vararepresentanter

Den norske stat:
1. Kari Standahl Pavelich
2. Tom Chottayil Varghese


Teatrets ansatte:
Fra det kunstneriske personalet:
1. Bjørn Willberg Andersen
2. Eirik del Barco Soleglad
3. Pål Rønning


Fra det øvrige personalet:
1. Mette Eriksen
2. Tom Harry Halvorsen
3. Ole Friele jr.

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: