Ledige stillinger

Logo

 

A/S Den Nationale Scene er en av landets 4 nasjonale scenekunstinstitusjoner. DNS er et vitalt og publikumsbevisst teater med 130 fast ansatte som produserer over 700 forestillinger på 3 scener hvert år for mer enn 130.000 besøkende. Vi jobber for å skape samfunnsrelevant og engasjerende teater av høy kunstnerisk kvalitet.

 

Den Nationale Scene har nå ledige stillinger som

 


Vikariat maske/parykkavdelingen

 

Salgsmedarbeider

 

 

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: