DNS-Kabulprosjektet

Tekst: Johanne Magnus

 

Da DNS-teknikeren Harry Slengesol i 2002 så et Dagsrevyen-innslag fra Kabul Teater satte det i gang en tankerekke som etter kort tid utviklet seg til et av de mest spennende prosjektene teateret har vært engasjert i.

 


DSC_0200-1

Artikkel fra Independent


Det som begynte med en solidaritetsforestilling har videre utviklet seg til et prosjekt som involverer alle sider av teaterdrift- og produksjon, fra de tekniske rammer rundt til skuespillerteknikk, samtidig som det bidrar til både fred og forståelse.

Siden 2002 har det jevnlig vært utveksling mellom Afghanistan Nasjonalteater (ANT, tidligere Kabul Teater) og Den Nationale Scene (DNS). Samarbeidet har vært målrettet mot å gjenoppbygge kompetansen ved ANT på alle områder, både teknisk, kunstnerisk og organisasjonsmessig. Ved hjelp av DNS - Kabulprosjektet og dens innsamlinger har de i dag blant annet fått moderne lys- og lydanlegg og tribunefasiliteter.

Fra august 2007 til juni 2008 hadde prosjektet støtte av Fredskorpset, noe som innebar at en skuespiller, en instruktør og en tekniker fra DNS jobbet ved ANT, og tre skuespillere fra Kabul hospiterte ved DNS. De besøkende i Bergen gjorde stor suksess med oppsetningen av det russiske eventyret Ildfuglen og det Shakespeare-baserte stykket All the World's a Stage, samtidig som de deltok på diverse andre arrangementer. De utsendte fra DNS jobbet i Kabul med oppsetningen av stykket Parlamentet av Claus Beck-Nielsen, andre oppsetninger, opplæring i bruk av det nye tekniske utstyret, og generell organisering av teaterdrift.

 

ALL... BILDER 2008 2

 På bakgrunn av de erfaringene som ble gjort i denne perioden er det satt opp en femårsplan for det videre samarbeidet. Det er tre hovedmål ved denne planen: For det første vil man styrke dramaturgiatet ved ANT og øke den kunstneriske kvaliteten og tilgangen på ny afghansk dramatikk gjennom samarbeid med Universitetet i Kabul og den afghanske PEN-foreningen. Videre skal det stimuleres til prioritering av barne- og ungdomsteater. I tillegg til dette skal det satses på tilrettelegging av kvinners arbeidsforhold på ANT og få flere kvinner til teatret. En egen prosjektgruppe arbeider for separat utdannelse av kvinnelige skuespillere ved Universitetet i Kabul.


Alt dette samtidig som man vil fortsette med den generelle utvekslingen av erfaringer og kunnskaper mellom ANT og DNS, med fokus på det kunstneriske. 

Kirkens Nødhjelp er samarbeidspartner og husvert i Kabul. Foruten dette mottar prosjektet ingen fast støtte, men etter søknad har midler blitt mottatt fra UD, ambassaden i Kabul, Bergen kommune, Kavlifondet (O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond), Afghanistankomiteen og Fredskorpset. I tillegg til dette gies det tilskudd fra DNS.
Gruppen har også arrangert en rekke lotterier, auksjoner og forestillinger for å bidra til prosjektet.

For å fortsette arbeidet er planen nå at prosjektgruppen ved DNS hver vår skal besøke ANT i forbindelse med oppsetning av et konkret stykke, og samtidig benytte muligheten til følge opp de tidligere igangsatte prosjekter.

Arbeidet gjøres på frivillig basis og er både politisk og religiøst nøytralt, siden formålet er å hjelpe sine afghanske kollegaer i deres arbeid for å gjenreise og sikre driften av Det Afghanske Nationalteater.

Kontakt: kabulprosjektet@dns.no

Økonomiske bidrag kan gies på kontonummer: 74010521800
Husk å merk bidraget med "Kabulprosjektet"

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: