Det historiske DNS

1850:   Ole Bull står bak opprettelsen av Det norske Theater. Teatret setter opp sine forestillinger i bygget Det gamle teater i Komediebakken (den store trebygningen - oppført i 1799 - lå på andre siden av gaten fra der Bjørnson-statuen står i dag. Se de historiske bildene nedenfor). Stiftelsen av Det norske Theater er bakgrunnen for at 2000 ble et jubileumsår for teaterkunsten i Bergen.
1863:  Det norske Theater legges ned på grunn av økonomiske vanskeligheter. Teaterscenen i Bergen overlates til ulike teaterensembler, deriblant en del gjeste-ensembler fra Danmark.
1876:  Den Nationale Scene stiftes. Teatret setter opp forestillingene i det samme teaterhuset som Det norske Theater spilte i.
1895:   Komitéen for et nyt Theater konstitueres. Denne komiteen skal arbeide for å få reist en ny teaterbygning.
1906:  25. juli legger Kong Haakon ned grunnsteinen til det nye teaterhuset.
1909:   19. februar 1909 kan man ønske velkommen til åpningsforestilling i den nye teaterbygningen på Engen (samme som i dag). "Erasmus Montanus" av Ludvig Holberg spilles foran et prominent publikum, med blant andre Kong Haakon og Christian Michelsen. 

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: