På scenekanten - Anne Franks dagbok

Tirsdag 19. november kl. 18.45 vil forfatter av boken Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust, Jacob Lothe, samtale med vår sjefsdramaturg Solrun Toft Iversen.

Anne Frank på scenekanten

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: