Lager ny avtale med Billettservice

Billettservice
Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera har laget en felles avtale med Billettservice.

 

Etter en grundig anbudsprosess har de tre kulturinstitusjonene laget en avtale med Billettservice som er mer fordelaktig både innholdsmessig og økonomisk enn det de tre partnerne hadde med samme leverandør tidligere. Totalt var det åtte billettsystemsleverandører som sendte inn søknad, hvorav seks ble invitert til å levere tilbud.   

Arbeidet kom for alvor i gang høsten 2012. De tre organisasjonene har i fellesskap gjort en grundig markedsundersøkelse, utarbeidet en kravspesifikasjon og gjennomført innkjøpsprosessen.

- Å gjøre  innkjøpet i fellesskap har gagnet oss alle i form av en økt kjøpermakt. Det har avspeilet seg i stor interesse hos aktuelle leverandører og en god forhandlingsposisjon i gjennomføringen av konkurransen, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Festspillene, Nina Lauvsnes.
 
Det har også blitt lagt et godt grunnlag for videre samarbeid mellom de tre kulturinstitusjonene ved at man i fellesskap skal gjennomføre kvartalsvise møter med leverandøren der man samarbeider for å oppnå maks utnyttelse av systemet til fordel for publikum.

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: