Undervisningsmateriell meet me

DNS samarbeider med Raftostiftelsen om undervisningsmateriell. Raftostiftelsen har også en egen undervisningspakke om temaet, "Pakke 4 høst 2013" (http://educational.rafto.no/article/421). Vi anbefaler de skoleklassene som ønsker å sette forestillingen meet me inn i en større sammenheng, om å melde seg på denne undervisningspakken. For påmelding: undervisning@rafto.no

meet me
undervisningsopplegg
. Last ned her


Ta standpunkt -
meet me. Last ned her


Pakke 4 høst 2013. Last ned her

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: