Den Stundesløse

Det har blitt laget et metodehefte til Den Stundesløse til bruk i videregående skoler og ungdomsskoler. Ta kontakt med teaterpedagog Silje Birgitte Folkedal for å få det tilsendt. Adresse og tlf. nr finner du under "Skoleformidling"

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: